Algemeen

 • Niet eten, drinken of roken op de vloer.
 • Geen sporen en/of wapens op de vloer.
 • Na iedere dans de vloer vrijmaken, dus niet onnodig op de vloer blijven staan.
 • Voer geen discussies op de vloer.
 • Stoor anderen niet of in ieder geval zo min mogelijk.
 • Indien je mee wilt doen aan een dans, begin dan niet opnieuw maar sluit aan.
 • Denk ook aan andere dansers, geef iedereen hun eigen dansruimte.
 • Variëren mag maar zorg dat je niemand hindert.
 • Indien je iemand hindert zeg dan netjes sorry en ga door met dansen.
 • Loop niet onnodig over de dansvloer maar loop er netjes omheen.
 • Als je een bepaalde dans wilt doen kijk dan eerst rond of deze dans al wordt gedaan.
 • Indien het druk is op de dansvloer neem dan kleine pasjes zodat iedereen kan dansen.
 • Als je een dans niet kent mag je er natuurlijk bij gaan staan maar zorg dat je niemand hindert.

Line Dansers

 • Line dansers altijd in het midden van de vloer.
 • Line dansers beginnen altijd richting dj. of band.
 • Als je voor het eind van de dans wilt stoppen neem dan de kortste weg naar de buitenkant van de vloer en loop niet overal doorheen.

Partner/Couple Dansers

 • Partner/Couple dansers altijd aan de buitenkant van de vloer (m.u.v. partner line dansen).
 • Partner/Couple dansers hebben altijd voorrang, staat de vloer echter helemaal vol dan kun je jezelf afvragen of het wel nut heeft om te gaan dansen.
 • Indien er twee verschillende partner/Couple dansen gedaan worden, worden er twee rijen gevormd.
 • Partner/Couple dansers mogen elkaar nooit inhalen, ook al danst het couple voor je nog zo langzaam of nemen ze kleine pasjes.

ETIQUETTE – Les

Algemeen

 • Niet eten, drinken of roken op de vloer.
 • Geen sporen en/of wapens op de vloer.
 • Voer geen discussie?s op de vloer.
 • Stoor andere niet of in ieder geval zo min mogelijk.
 • Denk ook aan andere dansers geef iedereen hun eigen dansruimte.
 • Variëren is op de meeste lessen niet toegestaan, indien dit wel is toegestaan hoor je dat vanzelf van de instructeurs.
 • Indien je iemand hindert zeg dan netjes sorry en ga door met dansen.
 • Loop niet onnodig over de dansvloer maar loop er netjes omheen.
 • Indien het druk is op de dansvloer neem dan kleine pasjes zodat iedereen kan dansen.
 • Als je een dans niet kent mag je er altijd bij gaan staan het liefste tussen ervaren dansers zodat je na elke draai kunt afkijken.
 • Maak geen rumoer, dit getuigt niet van respect voor de instructeurs en assistenten.
 • Praten doe je in de pauze niet onder de les.
 • Hou je tijdens de les aan de dans zoals deze is aangeleerd, ook al heb je deze dans ergens anders op een andere manier geleerd.
 • Gevorderde dansers moeten zich verspreiden over de vloer zodat nieuwe dansers bij hen kunnen afkijken.
 • De les wordt gegeven door de instructeurs en de assistenten, dus niet door mededansers.
 • Als iets niet lukt vraag het dan, daar zijn we voor.
 • Maakt iemand een fout, lach deze persoon dan niet uit. Tenslotte heeft iedereen het moeten leren en zelfs de gevorderde dansers zijn ooit beginners geweest.

Beginners

 • Ga tussen gevorderde dansers staan zodat je na elke draai kunt afkijken bij een gevorderde danser.
 • Als je iets niet snapt vraag het dan, daar zijn we voor.

Bezoekers/kijkers

 • Ook van bezoekers en/of kijkers wordt verwacht dat ze zich aanpassen, dus maak geen rumoer.
 • Maakt iemand een fout, lach deze persoon dan niet uit. Iedereen heeft het moeten leren.